prevent the exercise of a right

  1. Verb bir hakkın kullanılmasını önlemek