principle of limited liability

  1. sınırlı sorumluluk ilkesi