promote someone to something

  1. Verb birini bir yere terfi ettirmek
  2. Verb birini bir yere yükseltmek