proof of a will

  1. bir vasiyetnamenin açılması ve geçerliliğinin onayı