proof of debt

  1. alacaklı senedi
iflas masasından alacağını belgeleyen kanıt sunmak Verb
iflas masasından alacağını belgeleyen kanıt sürmek Verb
bir müflisin malvarlığı üzerinde hak iddia eden şahsın hazırladığı imzalı belge