push someone around

  1. Verb birine oraya buraya gidip gelmesini emretmek
  2. Verb birine haksızca davranmak