push someone around

  1. Fiil birine oraya buraya gidip gelmesini emretmek
  2. Fiil birine haksızca davranmak