put a crimp in prices

  1. Verb (US) fiyatları engellemek
(US) fiyatları allak bullak etmek Verb