put in a crimp in prices

  1. Verb (US) fiyatları allak bullak etmek
(US) fiyatları engellemek Verb