put something into effect

  1. Verb bir şeyi yürürlüğe koymak
tatbik sahasına koymak Verb