qualm

 1. Noun üzüntü, pişmanlık, nedamet.
  qualms of conscience: vicdan azabı.
  He had no qualms about lying:
  Yalan söylediğine pişman değildi.
 2. Noun şüphe, kuşku, korku, çekingenlik, huzursuzluk, endişe, kuruntu, karamsarlık, umutsuzluk.
  to have no
  qualms about doing sth.: bir şeyi yapmaktan çekinmemek.
  He feels some qualms about the future: Gelecek hakkında bazı endişeler besliyor.
 3. Noun ânî mide bulantısı.