quarter breed

  1. melez (beyaz ile kızılderiliden doğan
dörttebir melez: dört ceddinden yalnız biri beyaz olan (Amerika yerlisi). Noun