query

  1. Verb, Information Technology sorgulamak, sorgulama yapmak, sorgu yapmak
  2. Noun, Software arama
  3. Noun soru, sorgu, sual.
  4. Noun şüphe, tereddüt.
  5. Noun soru işareti, istifham.
  6. Verb sormak, sorguya çekmek.
  7. Verb (doğruluğundan) şüphelenmek, şüphe etmek, kuşkulanmak, şüpheli bulmak.
    to query a statement.
  8. Verb soru işareti koymak.
anlık sorgu Information Technology
sorgulama yapma yetkisi Noun, Law
soruşturma açmak Verb
itiraz etmek Verb
bir sorun hakkında ayrıntılı bilgi istemek Verb
basın soruşturması
bir itirazda bulunmak Verb
kuşkuyu ortadan kaldırmak Verb
vergi itirazı
bir oya itiraz etmek Verb
sahte senet
birinin talimatlarını kuşkuyla karşılamak Verb
bir hesabın kalemlerini kabul etmemek Verb
birine soru sorar gibi bakış fırlatmak Verb
Yapılandırılmış Sorgu Dili Information Technology