1. Fiil, Bilgi Teknolojileri sorgulamak, sorgulama yapmak, sorgu yapmak
  2. İsim, Yazılım arama
  3. İsim soru, sorgu, sual.
  4. İsim şüphe, tereddüt.
  5. İsim soru işareti, istifham.
  6. Fiil sormak, sorguya çekmek.
  7. Fiil (doğruluğundan) şüphelenmek, şüphe etmek, kuşkulanmak, şüpheli bulmak.
    to query a statement.
  8. Fiil soru işareti koymak.
anlık sorgu Bilgi Teknolojileri
sorgulama yapma yetkisi İsim, Hukuk
soruşturma açmak Fiil
itiraz etmek Fiil
bir sorun hakkında ayrıntılı bilgi istemek Fiil
basın soruşturması
bir itirazda bulunmak Fiil
kuşkuyu ortadan kaldırmak Fiil
vergi itirazı
bir oya itiraz etmek Fiil
sahte senet
birinin talimatlarını kuşkuyla karşılamak Fiil
bir hesabın kalemlerini kabul etmemek Fiil
birine soru sorar gibi bakış fırlatmak Fiil
Yapılandırılmış Sorgu Dili Bilgi Teknolojileri