rate a coin

  1. Verb sikkeye değer koymak
  2. Verb bir sikkenin değerini saptamak