recognize one's lack of qualification (s)

  1. Verb vasıflarının eksikliğini kabul etmek