reduce a theory into practice

  1. Verb bir kuramı uygulamak
  2. Verb teoriyi uygulamaya koymak