reduce to practice

  1. Verb uygulamak
patenti uygulamaya koymak Verb
buluşa uygulama alanı bulmak Verb
bir buluşa uygulama alanı bulmak Verb