redundancy

 1. Noun fazlalık
 2. Noun fazlalık.
 3. Noun gereksizlik, sözün gereksiz tekrarı, (ifadede) ağdalılık.
 4. Noun aşırı bolluk, çokluk.
  a redundancy of furniture.
 5. Noun fazla/gereksiz/lüzumsuz şey.
 6. Noun kadro/ihtiyaç fazlası, görevine ihtiyaç kalmayan memur/işçi.
 7. Noun işsizlik, işsiz kalma.
  the possibility of redundancy: işsiz kalma olanağı.
işgücüne artık ihtiyaç kalmadığı için işten çıkarmak Verb
gerekenden çok işçi olduğundan işçi çıkarma
işten kendi isteğiyle ayrılma Noun
(US) Br işten çıkarma tazminat çeki
ekonomik nedenlerden ötürü işten çıkarma tazminatı
artıklık denetimi Information Technology
işten çıkarma fonu
(Br) işten çıkarma sigortası Noun
(Br) işten çıkarma ihbarı
işçilerin işten çıkarılması
(Br) işten çıkarma tazminatı
ek ödenek, prim.
dönüşsel artıklık denetimi Information Technology
boylamsal artık çek
(Br) işten çıkarılan işçiyi barındırma projesi
düşey hata denetimi Information Technology