1. İsim fazlalık
  2. İsim fazlalık.
  3. İsim gereksizlik, sözün gereksiz tekrarı, (ifadede) ağdalılık.
  4. İsim aşırı bolluk, çokluk.
    a redundancy of furniture.
  5. İsim fazla/gereksiz/lüzumsuz şey.
  6. İsim kadro/ihtiyaç fazlası, görevine ihtiyaç kalmayan memur/işçi.
  7. İsim işsizlik, işsiz kalma.
    the possibility of redundancy: işsiz kalma olanağı.
işgücüne artık ihtiyaç kalmadığı için işten çıkarmak Fiil
gerekenden çok işçi olduğundan işçi çıkarma
işten kendi isteğiyle ayrılma İsim
(US) Br işten çıkarma tazminat çeki
ekonomik nedenlerden ötürü işten çıkarma tazminatı
artıklık denetimi Bilgi Teknolojileri
işten çıkarma fonu
(Br) işten çıkarma sigortası İsim
(Br) işten çıkarma ihbarı
işçilerin işten çıkarılması
(Br) işten çıkarma tazminatı
ek ödenek, prim.
dönüşsel artıklık denetimi Bilgi Teknolojileri
boylamsal artık çek
(Br) işten çıkarılan işçiyi barındırma projesi
düşey hata denetimi Bilgi Teknolojileri