reported area

  1. hakkında hava raporu verilen bölge