repression

  1. Noun baskı yap(ıl)ma, tazyik etme/edilme, baskı/kontrol altında tut(ul)ma, bunal(t)ma.
  2. Noun baskı, tazyik, bunalım.
  3. Noun menetme, zaptetme, tutma, alıkoyma.
  4. Noun (kargaşalık/isyan/ayaklanma vb.) bastırma, yatıştırma, son verme, tenkil.
  5. Noun boyun eğdirme, itaat altına alma.
  6. Noun, Psychology baskı, (üzücü/ıstırap verici duyguları/anıları vb.) bilinçaltına atma, uzaklaştırma.
baskı politikası Noun, Politics-Intl. Relations
baskı aracı Noun, Politics-Intl. Relations