resentment

  1. Noun burukluk
  2. Noun gücenme, güceniklik, içerleme, muğber olma, kızma, alınma, gücüne gitme, darılma, dargınlık.
hıncını dökmek Verb
birini çileden çıkartmak Verb