reserve for bad debts

  1. şüpheli alacaklar karşılığı
  2. Noun ödenmeyen borçlar yedekleri
  3. ödenemeyebilecek borçlar için ayrılan para
  4. şüpheli alacaklardan doğan zararların karşılandığı ihtiyat hesabı