resign one's children to sb's care

  1. Verb çocuklarını birinin bakımına bırakmak