respond to

  1. Verb karşılamak
bir mektuba cevap vermek Verb
mektuba cevap vermek Verb
değişen durumlara tepki göstermek Verb
(kadın) birine pas vermek Verb
tazminatı ödemekle yükümlü