bir mektuba cevap vermek Fiil
mektuba cevap vermek Fiil
değişen durumlara tepki göstermek Fiil
(kadın) birine pas vermek Fiil
tazminatı ödemekle yükümlü