restore

 1. Transitive Verb yeniden sağlamak, temin/tesis etmek.
  to restore order.
 2. Transitive Verb onarmak, yenilemek, tamir etmek, düzeltmek, eski haline getirmek.
  to restore a building/a monument.
  The old house has been restored.
 3. Transitive Verb sağaltmak, iyileştirmek, sağlığını kazandırmak/iade etmek.
 4. Transitive Verb eski mevkiini iade etmek, eski yerine koymak/yerleştirmek.
  to restore a deposed monarch.
 5. Transitive Verb (alınan/kaybolan şeyi) geri vermek, iade etmek.
 6. Transitive Verb (zararı) ödemek, tazmin/telâfi etmek.
 7. Transitive Verb (eski binanın/âbidenin/soyu tükenmiş hayvanın) modelini yapmak.
...'i yeniden tesis etmek Verb
bir krala tahtı iade etmek Verb
bir tabloyu onarmak Verb
bir metnin bozuk yerlerini düzeltip ilk durumuna getirmek Verb
bir gemiyi geri vermek Verb
bir işçiyi eski işine iade etmek Verb
işçiyi eski işine iade etmek Verb
bir memuru eski mevkiine iade etmek Verb
bir subaya komutanlık görevini iade etmek Verb
ödünç alınan kitapları iade etmek Verb
önceki boyuta getirme düğmesi Information Technology
yeniden güven uyandırmak Verb
paraya olan güveni iade etmek Verb
müsadere edilen malları iade etmek Verb
müsadere edilmiş malları iade etmek Verb
el konulan malı iade etmek Verb
müsadere edilen malı iade etmek Verb
disiplini yeniden sağlamak Verb
ilk haline getirmek Verb
parayı sahibine iade etmek Verb
bir subaya komutanlık görevini iade etmek Verb
düzeni yeniden sağlamak Verb
yeniden barışı sağlamak Verb
barışı yeniden tesis etmek Verb
barış ve düzeni yeniden sağlamak Verb
gönül almak Verb
birini sağlığına yeniden kavuşturmak Verb
birine özgürlüğünü iade etmek Verb
birine özgürlüğünü geri vermek Verb
çalınan malları sahibine iade etmek Verb
yükü yeniden istif etmek Verb
paraya eski değerini kazandırmak Verb
barışı yeniden tesis etmek Verb
huzurunu iade etmek Verb
gemiyi geri vermek Verb
durumu eski haline getirmek Verb
eski durumuna getirmek Verb
eski durumuna koymak Verb
bir mülkiyeti sahibine iade etmek Verb
 1. used in
improved real estate
restoration Noun
to restore Verb
architectural preservation

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Aslına göre onarılmış