1. Geçişli Fiil yeniden sağlamak, temin/tesis etmek.
  to restore order.
 2. Geçişli Fiil onarmak, yenilemek, tamir etmek, düzeltmek, eski haline getirmek.
  to restore a building/a monument.
  The old house has been restored.
 3. Geçişli Fiil sağaltmak, iyileştirmek, sağlığını kazandırmak/iade etmek.
 4. Geçişli Fiil eski mevkiini iade etmek, eski yerine koymak/yerleştirmek.
  to restore a deposed monarch.
 5. Geçişli Fiil (alınan/kaybolan şeyi) geri vermek, iade etmek.
 6. Geçişli Fiil (zararı) ödemek, tazmin/telâfi etmek.
 7. Geçişli Fiil (eski binanın/âbidenin/soyu tükenmiş hayvanın) modelini yapmak.
...'i yeniden tesis etmek Fiil
bir krala tahtı iade etmek Fiil
bir tabloyu onarmak Fiil
bir metnin bozuk yerlerini düzeltip ilk durumuna getirmek Fiil
bir gemiyi geri vermek Fiil
bir işçiyi eski işine iade etmek Fiil
işçiyi eski işine iade etmek Fiil
bir memuru eski mevkiine iade etmek Fiil
bir subaya komutanlık görevini iade etmek Fiil
ödünç alınan kitapları iade etmek Fiil
önceki boyuta getirme düğmesi Bilgi Teknolojileri
yeniden güven uyandırmak Fiil
paraya olan güveni iade etmek Fiil
müsadere edilen malları iade etmek Fiil
müsadere edilmiş malları iade etmek Fiil
el konulan malı iade etmek Fiil
müsadere edilen malı iade etmek Fiil
disiplini yeniden sağlamak Fiil
ilk haline getirmek Fiil
parayı sahibine iade etmek Fiil
bir subaya komutanlık görevini iade etmek Fiil
düzeni yeniden sağlamak Fiil
yeniden barışı sağlamak Fiil
barışı yeniden tesis etmek Fiil
barış ve düzeni yeniden sağlamak Fiil
gönül almak Fiil
birini sağlığına yeniden kavuşturmak Fiil
birine özgürlüğünü iade etmek Fiil
birine özgürlüğünü geri vermek Fiil
çalınan malları sahibine iade etmek Fiil
yükü yeniden istif etmek Fiil
paraya eski değerini kazandırmak Fiil
barışı yeniden tesis etmek Fiil
huzurunu iade etmek Fiil
gemiyi geri vermek Fiil
durumu eski haline getirmek Fiil
eski durumuna getirmek Fiil
eski durumuna koymak Fiil
bir mülkiyeti sahibine iade etmek Fiil
 1. used in
improved real estate
restoration İsim
to restore Fiil
architectural preservation

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Aslına göre onarılmış