restrict the freedom of movement

  1. Verb hareket özgürlüğünü sınırlamak