retain a sense of measure

  1. Verb ölçü dahilinde davranmayı bilmek