revenger

  1. Noun intikamcı, kinci, öç alan kimse.