rosemary

  1. Noun, Botany biberiye
  2. Noun biberiye
    (Rosemarinus officimalis): Ballıbabagillerden Akdeniz çevresinde yetişen ve tebabette,
    esans yapmakta, yemeklere lezzet vermekte kullanılan kalımlı bitki.