row house

  1. sıra ev
  2. Noun sıra ev, birbirine bitişik ve aynı tip evlerden herbiri