rudimentary

  1. Adjective ilkel, basit, temel, esasî, aslî, ilkesel.
    these rudimental = rudimentary truths. rudimental = rudimentary
    knowledge. workers using rudimental = rudimentary equipment.
  2. Adjective basit, gelişmemiş, gelişmesinin başlangıcında.
    The rudimental = rudimentary tail of a hyrax. 3.

    rudimentarily: ilkel/gelişmemiş bir şekilde.
temel bilgi