run one's head into brick wall

  1. Verb karşı koymalar ile karşılaşmak
  2. Verb imkânsızı yapmaya kalkışmak
başını taştan duvara çarpmak (inatçı davranmak , boş yere inat etmek , aşılmaz güçlüklerle karşılaşmak Verb