sümük

  1. slime
  2. mucus
  3. snivel
  4. drivel
  5. snot
  6. nasal mucus
mucous membrane
mucous Adjective
mucous Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Burun boşluklarından ... yapışkan sıvı