1. slime
  2. mucus
  3. snivel
  4. drivel
  5. snot
  6. nasal mucus
mucous membrane
mucous Sıfat
mucous Sıfat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Burun boşluklarından ... yapışkan sıvı