sahiplenmek

  1. Verb to take possession of
  2. Verb get (one's) hands on
  3. Verb to appropriate

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bir şeyin sâhibi olduğunu ileri sürmek, ... sâhip çıkmak, tesâhüp etmek