sahiplenmek

  1. Fiil to take possession of
  2. Fiil get (one's) hands on
  3. Fiil to appropriate

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir şeyin sâhibi olduğunu ileri sürmek, ... sâhip çıkmak, tesâhüp etmek