salça

  1. dressing
  2. dope
  3. sass
  4. sauce
  5. Noun, Food-Kitchen tomato paste
  6. tomato sauce
  7. gracy
to sauce Verb

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Kış aylarında domates olmadığı zaman yemek ... terbiye edilmiş domates ezmesi