sales pitch

  1. bir satış elemanının olası müşterilere satış konuşması yapma tarzı
  2. üslubu ve konuşmanın içeriği
  3. Noun satış elemanının satış konuşması yapma tarzı
  4. tezgâhtar ağzı
tezgâhtarlık etmek Verb