scared

  1. Adjective korkmuş, ürkmüş, paniğe kapılmış, endişeli