1. Sıfat korkmuş, ürkmüş, paniğe kapılmış, endişeli