secured note

  1. karşılığı teminatlı borç senedi
  2. teminatlı senet