serve one's own ends

  1. Verb kendi çıkarına çalışmak
  2. Verb kendi amacına hizmet etmek