serve out one's notice with sb

  1. Verb ihbarını biri aracılığıyla yapmak