serve out one's notice

  1. Verb ihbarıni biri aracılığıyla yapmak