settle

 1. Verb ödemek
 2. Verb hesabı kapatmak
 3. Verb hesaplaşmak
 4. Verb bir karara bağlamak
 5. Verb yerleştirmek
 6. Verb yerleşmek
 7. Verb düzenlemek
 8. Verb sakinleştirmek
 9. Verb dibe çökmek
 10. Verb durulmak
 11. Verb halletmek
 12. Verb durulamak
 13. Verb durultmak
 14. Verb düzeltmek
 15. Verb çökmek
 16. Verb aklamak
 17. Verb konmak
 18. Verb oturmak
 19. Verb tasfiye etmek
 20. Verb tesviye etmek
dostane çözüm Noun, Law
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü Noun, Law
bütün malını mülkünü karısının üstüne yapmak Verb
bütün malını mülkünü karısına bırakmak Verb
hesaplaşmak Verb
hıncını almak Verb
işini görmek Verb
işlerini halletmek Verb
iş görmek Verb
hesaplarını ödemek Verb
çocuklarını kapılandırmak Verb
kızına çeyiz vermek Verb
borçlarını ödemek Verb
fikir ayrılıklarını halletmek Verb
yükümlülüklerini yerine getirmek Verb
oğlunu işe koymak Verb
mirasının bir kısmını oğlunun üstüne yapmak Verb
ağzının payını vermek, yuvasını yapmak, susturmak, ağzını tıkamak, icabına bakmak, haklamak, hakkından
gelmek.
That remark sure settled her hash.
çocukların geleceğini temin etmek Verb
alacaklılarıyla anlaşmak Verb
oturma, tasman Noun, Construction
kapamak Verb
ortalığın sakinleşmesini beklemek
durumun normale dönmesini beklemek
tatlıya bağlamak Verb
iskân etmek Verb
bakiyeyi kapatmak Verb
mizan yapmak Verb
bir hesap pusulasını ödemek Verb
bir borç senedini tamamıyla ödemek Verb
bir iş kurmak Verb
davayı halletmek Verb
bir davayı mahkeme dışında halletmek Verb
sigorta talebini halletmek Verb
bir talebi yerine getirmek Verb
talebi yerine getirmek Verb
(sigorta) sigorta talebini halletmek Verb
bir kıtaya ahali yerleştirmek Verb
bir vade tespit etmek Verb
bir duruşma günü tespit etmek Verb
bir toplantı günü tespit etmek Verb
bir toplantı için bir gün tespit etmek Verb
toplantı için bir gün tespit etmek Verb
bir borcu ödemek Verb
mahsup yoluyla bir borcu ödemek Verb
açığı kapatmak Verb
bir ihtilafı halletmek Verb
bir ihtilafı halletmek Verb
uyuşmazlığı hakem yoluyla çözümlemek Verb
uyuşmazlığı müzakere yoluyla halletmek Verb
bir belgeyi geçerli şekilde hazırlamak Verb
bir belgeyi kanunun gerektirdiği şekilde düzenlemek Verb
şüpheli bir vakayı sonuçlandırmak Verb
bir davayı uzlaşma yoluyla (dostça) halletmek Verb
bir davayı dostça halletmek Verb
bir kaybı telafi etmek Verb
kaybı telafi etmek Verb
meseleyi halletmek Verb
bir meseleyi halletmek Verb
bir şeyi dostça çözümlemek
bir şeyi sulh yoluyla çözümlemek
bir meseleyi dostça halletmek Verb
bir hastanın gece bakımını üstlenmek Verb
emekli aylığı saptamak Verb
bir maaş saptamak Verb
fiyat hakkında anlaşmak Verb
kuşkuyu ortadan kaldırmak Verb
bir sorunu halletmek Verb
bir yolu sağlamlaştırmak Verb
bir odayı düzenlemek Verb
oğlunu kendi mesleğinde yetiştirmek Verb
strateji saptamak Verb
bir iş uyuşmazlığını müşterek danışma yoluyla çözümlemek Verb
kozunu paylaşmak Verb
hesabı tesviye etmek,
mec. hesabını görmek.
bir borcu zamanında ödemek Verb
(birisiyle) hesaplaşmak Verb
bir işi dostça halletmek Verb
bir sorunu mahkeme dışında çözümlemek Verb
tazminat ödemek Verb
bir ihtilafı halletmek Verb
bir mirası paylaşmak Verb
bir davayı halletmek Verb
bir ihtilafı halletmek Verb
ay sonunda hesaplaşmak Verb
iş halletmek Verb
hakem yoluyla çözümlemek Verb
hakem yoluyla çözmek Verb
hakem yoluyla halletmek Verb
uzlaşma yoluyla halletmek Verb
rıza ile halletmek Verb
kura ile kararlaştırmak Verb
müzakereler yoluyla halletmek Verb
vasiyetname ile bırakmak Verb
bazı koşullar üzerinde anlaşmak Verb
ticari sömürgeler kurmak Verb
şartları tespit etmek Verb
kökleşmek Verb
yatışmak Verb
(coşku) yatıştırmak Verb
yerleşmek Verb
akılı başına gelmek Verb
(piyasa) istikrar bulmak Verb
(hava) sükûnet bulmak Verb
temelli yerleşmek Verb
A'da yerleşmek Verb
bir yerde yerleşmek Verb
yeni bir yere yerleşmek Verb
işadamı olmak Verb
avukat olarak yerleşmek Verb
yeni bir işe girmek Verb
evlenip oturmak Verb
işe koyulmak Verb
sonunda kabul etmeye karar vermek Verb
kredili satmak Verb
kifayet etmek Verb
yetinmek Verb
razı olmak Verb
malını çocuklarına bırakmak Verb
mesken tutmak Verb
(kış) bastırmak Verb
yerleşmek Verb
yerleşmek Verb
yurt tutmak Verb
köye yerleşmek Verb
sigorta taleplerini yerine getirmek Verb
yavaş yavaş şekle girmek Verb
(gemi) sahilden ayrılmak Verb
hesaplaşmak Verb
almaya karar vermek veya muvafakat etmek (tarih , randevu , toplantı , ev , araba konusunda karar vermek
; vasiyet ile para veya mal bırakmak
Verb
bir fiyat üzerinde anlaşmak Verb
bir randevu tayin etmek Verb
satmaya kesin karar vermek Verb
yerleşmek Verb
koltuğa kurulmak Verb
ödemeleri İngiliz Lirası ile yapmak Verb
ödemeyi pound ile yapmak Verb
barış yapmak Verb
hukuki hususları açıklığa kavuşturmak Verb
bir halkı yerleştirmek Verb
birinin işlerini altüst etmek Verb
birinin tafracılığını dizginlemek Verb
işini bozmak Verb
bir şeyi kura ile halletmek Verb
bir şeyi özel olarak halletmek Verb
kestirmek ip atmak Verb
bir şeyi birinin üstüne devir ve ferağ etmek Verb
çok geçmeden yoluna girmek Verb
seçim için strateji saptamak Verb
tazminat miktarı üzerinde anlaşmak Verb
avaryayı tespit etmek Verb
bakiyesini tesliminde ödemek Verb
konuyu ara nızda halledin
cari hesabı kapatmak Verb, Accounting
veraset sırasını tespit etmek Verb
veraset silsilesini kararlaştırmak Verb
veraset silsilesini tespit etmek Verb
şartları tespit etmek Verb
bir sözleşmenin şartlarını tespit etmek Verb
sulh olmak Verb
iş ihtilaflarını hakem yoluyla çözümlemek Verb
askeri barakalarına yerleştirmek Verb
hesap görmek Verb
uzlaşmak Verb
intaç etmek Verb
mirası paylaştırmak Verb
biriyle hesaplaşmak Verb
(otel , restoran vb) hesap kesmek Verb
dilenen yerde yerleşme özgürlüğü
(biriyle) görülecek hesabı olmak Verb
bir ölenin terekesinin gerektiği şekilde dağıtılması