1. Fiil ödemek
 2. Fiil hesabı kapatmak
 3. Fiil hesaplaşmak
 4. Fiil bir karara bağlamak
 5. Fiil yerleştirmek
 6. Fiil yerleşmek
 7. Fiil düzenlemek
 8. Fiil sakinleştirmek
 9. Fiil dibe çökmek
 10. Fiil durulmak
 11. Fiil halletmek
 12. Fiil durulamak
 13. Fiil durultmak
 14. Fiil düzeltmek
 15. Fiil çökmek
 16. Fiil aklamak
 17. Fiil konmak
 18. Fiil oturmak
 19. Fiil tasfiye etmek
 20. Fiil tesviye etmek
dostane çözüm İsim, Hukuk
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü İsim, Hukuk
bütün malını mülkünü karısının üstüne yapmak Fiil
bütün malını mülkünü karısına bırakmak Fiil
hesaplaşmak Fiil
hıncını almak Fiil
işini görmek Fiil
iş görmek Fiil
işlerini halletmek Fiil
hesaplarını ödemek Fiil
çocuklarını kapılandırmak Fiil
kızına çeyiz vermek Fiil
borçlarını ödemek Fiil
fikir ayrılıklarını halletmek Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmek Fiil
oğlunu işe koymak Fiil
mirasının bir kısmını oğlunun üstüne yapmak Fiil
ağzının payını vermek, yuvasını yapmak, susturmak, ağzını tıkamak, icabına bakmak, haklamak, hakkından
gelmek.
That remark sure settled her hash.
çocukların geleceğini temin etmek Fiil
alacaklılarıyla anlaşmak Fiil
oturma, tasman İsim, İnşaat
kapamak Fiil
ortalığın sakinleşmesini beklemek
durumun normale dönmesini beklemek
tatlıya bağlamak Fiil
iskân etmek Fiil
bakiyeyi kapatmak Fiil
mizan yapmak Fiil
bir hesap pusulasını ödemek Fiil
bir borç senedini tamamıyla ödemek Fiil
bir iş kurmak Fiil
davayı halletmek Fiil
bir davayı mahkeme dışında halletmek Fiil
sigorta talebini halletmek Fiil
bir talebi yerine getirmek Fiil
talebi yerine getirmek Fiil
(sigorta) sigorta talebini halletmek Fiil
bir kıtaya ahali yerleştirmek Fiil
bir vade tespit etmek Fiil
bir duruşma günü tespit etmek Fiil
bir toplantı günü tespit etmek Fiil
bir toplantı için bir gün tespit etmek Fiil
toplantı için bir gün tespit etmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
mahsup yoluyla bir borcu ödemek Fiil
açığı kapatmak Fiil
bir ihtilafı halletmek Fiil
bir ihtilafı halletmek Fiil
uyuşmazlığı hakem yoluyla çözümlemek Fiil
uyuşmazlığı müzakere yoluyla halletmek Fiil
bir belgeyi geçerli şekilde hazırlamak Fiil
bir belgeyi kanunun gerektirdiği şekilde düzenlemek Fiil
şüpheli bir vakayı sonuçlandırmak Fiil
bir davayı uzlaşma yoluyla (dostça) halletmek Fiil
bir davayı dostça halletmek Fiil
bir kaybı telafi etmek Fiil
kaybı telafi etmek Fiil
meseleyi halletmek Fiil
bir meseleyi halletmek Fiil
bir şeyi dostça çözümlemek
bir şeyi sulh yoluyla çözümlemek
bir meseleyi dostça halletmek Fiil
bir hastanın gece bakımını üstlenmek Fiil
emekli aylığı saptamak Fiil
bir maaş saptamak Fiil
fiyat hakkında anlaşmak Fiil
kuşkuyu ortadan kaldırmak Fiil
bir sorunu halletmek Fiil
bir yolu sağlamlaştırmak Fiil
bir odayı düzenlemek Fiil
oğlunu kendi mesleğinde yetiştirmek Fiil
strateji saptamak Fiil
bir iş uyuşmazlığını müşterek danışma yoluyla çözümlemek Fiil
kozunu paylaşmak Fiil
hesabı tesviye etmek,
mec. hesabını görmek.
bir borcu zamanında ödemek Fiil
(birisiyle) hesaplaşmak Fiil
bir işi dostça halletmek Fiil
bir sorunu mahkeme dışında çözümlemek Fiil
tazminat ödemek Fiil
bir ihtilafı halletmek Fiil
bir mirası paylaşmak Fiil
bir davayı halletmek Fiil
bir ihtilafı halletmek Fiil
ay sonunda hesaplaşmak Fiil
iş halletmek Fiil
hakem yoluyla çözümlemek Fiil
hakem yoluyla çözmek Fiil
hakem yoluyla halletmek Fiil
uzlaşma yoluyla halletmek Fiil
rıza ile halletmek Fiil
kura ile kararlaştırmak Fiil
müzakereler yoluyla halletmek Fiil
vasiyetname ile bırakmak Fiil
bazı koşullar üzerinde anlaşmak Fiil
ticari sömürgeler kurmak Fiil
şartları tespit etmek Fiil
kökleşmek Fiil
yatışmak Fiil
(coşku) yatıştırmak Fiil
yerleşmek Fiil
akılı başına gelmek Fiil
(piyasa) istikrar bulmak Fiil
(hava) sükûnet bulmak Fiil
temelli yerleşmek Fiil
A'da yerleşmek Fiil
bir yerde yerleşmek Fiil
yeni bir yere yerleşmek Fiil
işadamı olmak Fiil
avukat olarak yerleşmek Fiil
yeni bir işe girmek Fiil
evlenip oturmak Fiil
işe koyulmak Fiil
sonunda kabul etmeye karar vermek Fiil
kredili satmak Fiil
kifayet etmek Fiil
yetinmek Fiil
razı olmak Fiil
malını çocuklarına bırakmak Fiil
mesken tutmak Fiil
(kış) bastırmak Fiil
yerleşmek Fiil
yerleşmek Fiil
yurt tutmak Fiil
köye yerleşmek Fiil
sigorta taleplerini yerine getirmek Fiil
yavaş yavaş şekle girmek Fiil
(gemi) sahilden ayrılmak Fiil
hesaplaşmak Fiil
almaya karar vermek veya muvafakat etmek (tarih , randevu , toplantı , ev , araba konusunda karar vermek
; vasiyet ile para veya mal bırakmak
Fiil
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil
bir randevu tayin etmek Fiil
satmaya kesin karar vermek Fiil
yerleşmek Fiil
koltuğa kurulmak Fiil
ödemeleri İngiliz Lirası ile yapmak Fiil
ödemeyi pound ile yapmak Fiil
barış yapmak Fiil
hukuki hususları açıklığa kavuşturmak Fiil
bir halkı yerleştirmek Fiil
birinin işlerini altüst etmek Fiil
birinin tafracılığını dizginlemek Fiil
işini bozmak Fiil
bir şeyi kura ile halletmek Fiil
bir şeyi özel olarak halletmek Fiil
kestirmek ip atmak Fiil
bir şeyi birinin üstüne devir ve ferağ etmek Fiil
çok geçmeden yoluna girmek Fiil
seçim için strateji saptamak Fiil
tazminat miktarı üzerinde anlaşmak Fiil
avaryayı tespit etmek Fiil
bakiyesini tesliminde ödemek Fiil
konuyu ara nızda halledin
cari hesabı kapatmak Fiil, Muhasebe
veraset sırasını tespit etmek Fiil
veraset silsilesini kararlaştırmak Fiil
veraset silsilesini tespit etmek Fiil
şartları tespit etmek Fiil
bir sözleşmenin şartlarını tespit etmek Fiil
sulh olmak Fiil
iş ihtilaflarını hakem yoluyla çözümlemek Fiil
askeri barakalarına yerleştirmek Fiil
hesap görmek Fiil
uzlaşmak Fiil
intaç etmek Fiil
mirası paylaştırmak Fiil
biriyle hesaplaşmak Fiil
(otel , restoran vb) hesap kesmek Fiil
dilenen yerde yerleşme özgürlüğü
(biriyle) görülecek hesabı olmak Fiil
bir ölenin terekesinin gerektiği şekilde dağıtılması